ติวติวและติว: หนทางสู่ความสำเร็จ?

บางส่วนจากบทความของไทยพับลิกา หัวอกพ่อแม่ “เฝ้าลูกเรียนกวดวิชา” …ออกจากงาน เสียเวลา เสียรายได้ เท่าไหร่ก็ยอม “เขาเล่าว่า ช่วงเวลากลางวันนั่งเฝ้าลูกตลอด ระหว่างนั้นก็ติดต่องานทางโทรศัพท์ไปด้วย เพราะทำธุรกิจส่วนตัว ตกเย็นรับลูกกลับถึงบ้าน หากลูกไม่เข้าใจวิชาไหน ก็ต้องช่วยสอน ช่วยติว หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องมาหาครูติวเดี๋ยว มาให้ลูก ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ … คุณลงทุนกับลูก 12 ปี ป.1-ม.6 ให้ลูกได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ คุ้มแล้ว ส่วนใหญ่มองแค่นี้ พอเข้ามหาวิทยาลัย ลูกก็โตแล้ว เขาก็ปรับตัวได้ แต่ถ้ายังเล็กอยู่ ต้องมาดูเอง ถ้าเกิดพลาดพลั้ง มีปัญหาเสียหาย มันแก้ ไม่ได้ ฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องช่วยให้ลูกไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้” อ่านแล้วเข้าใจหัวอกพ่อแม่ ลูกหลานเราก็มี ตัวเองก็ผ่านระบบติวมาเหมือนกัน เรื่องความกังวลต่าง…